Φωτογραφίες από το κτήμα - ΠΡΙΝ: Καλοκαίρι 2010.

Μόνο σε κατάλληλα εδάφη, με συγκεκριμένα φυσικά και χημικά συστατικά και χαρακτηριστικά μπορεί να εμφανιστεί τρούφα. Ολα αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα έδαφος, βοηθούν την καλή κυκλοφορία οξυγόνου, το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνιση και σωστή ανάπτυξη της τρούφας.Το ανθρακικό άλας και το υπο-αλκαλικό ή αλκαλικό Ph είναι δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά ενώ καταλληλότερα εδάφη είναι όσα δεν είναι πολύ "βαριά" κι αυτά με ικανοποιητική αποστράγγιση, η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται χάρη σε κάποια φυσική κλίση ή και αυτά με παρουσία πετρών η χαλικιών μέσα τους.

Φωτογραφίες από το κτήμα - ΜΕΤΑ: Καλοκαίρι 2013.Οι τρούφες εκτός από πολύτιμες και σπάνιες, είναι και απαιτητικές από το έδαφος που τις φιλοξενεί. Επίσης εξετάζουμε μια σειρά από δεδομένα όπως το υψόμετρο του εδάφους, την έκθεση στον ήλιο, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη χλωρίδα της περιοχής.

Ακόμη όμως και οι πιο "εύκολες" τρούφες, κάνουν την εμφάνισή τους μόνο σε εδάφη κατάλληλα γι αυτό και πριν οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πρώτα απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένα εργαστήρια για την εξέταση δείγματος του συγκεκριμένου εδάφους.